Mgr. Stanislava Janoušková


Mgr. Stanislava Janoušková Kroměříž, TECHNICKÉ PŘEKLADY NĚMČINA Mgr. Stanislava Janoušková Kroměříž, překlady, tlumočení, korektury, konzultace

Profesionální překladatelské služby

Specializace na strojírenství a automobilový průmysl SMLOUVY (např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo, dohody o mlčenlivosti, pracovní smlouvy…  

Co umím opravdu nejlépe

specializace na texty ze strojírenství a automobilového průmyslu, obchodní smlouvy, pracovní smlouvy  

Můj hlavní přínos pro vás

kvalitní překlad za příznivou cenu  

Co nejvíce překládám

Obchodní korespondence •  Dokumentace •  Projekty a projektové dokumentace •  Technologické postupy •  Korespondence •  Smlouvy •  Katalogy •  Propagační materiály, letáky •  Zápisy z porad •  Protokoly •  Vyjádření •  Manuály, příručky, návody •  Normy, směrnice

Moje vzdělání

Ostravská Univerzita, Filozofická fakulta, obor: německý a český jazyk, diplom 1999

Reklama:

Jazykové weby